LOGO : Scoutshop
obchod je dočasne uzavretý
BANNER
BANNER

Služby

Tým ľudí v našej predajni Vám poskytne rozsah služieb primárne a sekundárne súvisiacich:

- predaj tovaru v outdoor predajni Scoutshop v Bratislave
- príležitostný predaj na akciách na Slovensku a v zahraničí
- predaj cez internet
- zapožičiavanie tovaru a výrobkov na akcie a príležitostné aktivity klientov
- príprava a realizácia aktivít pre deti a mládež
- konzultácie a poradenstvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
- školiaca činnosť v oblasti pobytu v prírode, netradičných športov a organizácie táborov
- príprava a realizácia aktivít, akcií, turnajov a prezentácií netradičných športov
©2009-2017 Scoutshop