LOGO : Scoutshop
obchod je dočasne uzavretý
BANNER
BANNER

Vernostný program

Naša predajňa poskytuje vernostný program a zľavy:

Organizácie
Mimovládne organizácie pracujúce nekomerčne v treťom sektore s deťmi a mládežou (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne), cestovné kancelárie a iné subjekty podobného zamerania majú možnosť získať pri nákupe základnú zľavu vo výške 7 %, pokiaľ zašlú objednávku (osobne, písomne, faxom alebo emailom s uvedením názvu, IČO, DIČ, úplnej adresy a emailu) a sú tým zaregistrovaní v našom systéme.

Po tomto nákupe organizácia automaticky získava vernostnú kartu, ktorá oprávňuje držateľa karty získať pri akomkoľvek nákupe zľavu vo výške 10 %. Karta je prenosná a zľavu môže využiť akýkoľvek jej držateľ pri nákupe. Pokiaľ organizácia nakúpi v našej predajni aj budúci rok, získava navyše vernostný bonus vo výške 3 %. Takže maximálna výška zľavy je v nasledujúcom kalendárnom roku v našej predajni vo výške 13 %. V prípade projektového nákupu (väčší objem) je možné individuálne dohodnúť podľa typu tovaru aj vyššiu zľavu.
Ďalšie poskytované výhody pre organizácie so zľavou 13%:
- po dohode možnosť odberu tovaru na faktúru so splatnosťou 7 dní,
- náklady na prepravu alebo odoslanie tovaru z našej predajne nad cenu 100,00 € hradí Scoutshop,
- prednostné poradenstvo a odborné konzultácie, prednostný odber tovaru...
  
Jednotlivci 
Člen akejkoľvek organizácie vo veku od 6 do 99 rokov po preukázaní sa platným členským preukazom (alebo iným dokladom preukazujúcim príslušnosť k organizácii a s platnosťou na aktuálny rok) má možnosť získať individuálnu zľavu vo výške 7 %. Pre organizácie, s ktorými má predajňa Scoutshop uzavretú dohodu alebo zmluvu o spolupráci, majú možnosť zvýšenia zľavy pre ich členov do výšky 12 %.
Organizácie, korých členovia - jednotlivci - majú zľavy s platným členským preukazom:
- Slovenský skauting     7 %
- Klub slovenských turistov     10 %
- Bratislavská mestská karta     10 %
- Dúha     10 %
- YMCA na Slovensku     7 % 

Registrovaní zákazníci internetového obchodu
Registrovaný zákazník elektronického obchodu našej predajne www.escoutshop.sk získa po svojej registrácii automaticky systémom zľavu vo výške 7 %. Už svoj prvý nákup môže realizovať s touto zľavou, výška nákupu nie je limitujúca pre uplatnenie si zľavy vo výške 7 %. Po tomto prvom nákupe získava zľavu vo výške 10 % natrvalo.
Vernostný bonus vo výške 3 % sa pripočítava registrovanému zákazníkom k zľave, ktorý nakupovai v uplynulom období (kalendárny rok) v sume aspoň 100,00 € s DPH. Takže maximálna výška zľavy je v nasledujúcom kalendárnom roku v internetovom obchode vo výške 13 %.

Ďalšie poskytované výhody pre registrovaných zákazníkov so zľavou 13%:
- náklady na prepravu alebo odoslanie tovaru z našej predajne hradí Scoutshop,
- prednostné poradenstvo a odborné konzultácie, prednostný odber tovaru...
 
Vernostné zľavy nie je možné kombinovať s akciovými cenami a zľavami.
Zmena vernostného programu v predajni Scoutshop začína od 1. júna 2012. 
Vernostná karta obsahuje z druhej strany jedinečný identifikačný EAN kód.
Pre držiteľov zákazníckych kariet budeme počas roka organozovať súťaže.


Zľavu podľa vernostnej karty / preukazu je možné uplatniť pri nákupe v predajni Scoutshop po predložení  pred platbou v pokladnici predajne. Bez predloženia vernostnej karty / preukazu nie je možné si zľavu uplatňovať.
©2009-2017 Scoutshop