Rangerský horizont je príručka stupňov napredovania pre rangerov a rangerky vo veku 15 až 18 rokov. Skladá sa z troch častí – Osobný rast, Expedícia a Projekt.

Veková kategória rangerov a rangeriek je od roku 2017 novinkou v Slovenskom skauting. Pri príležitosti vydania dlho očakávanej príručky spoločne s ňou vyšla séria produktov, ktorá vychádza z vizuálu knižky a praktickou formou dopĺňa jej funkčnosť.

Filter