V roku 2004 prišiel Slovenský skauting s odborným zastrešením so zámerom pomôcť hradným zrúcaninám. Projekt sa stretol so širokým ohlasom skautov po celom Slovensku. Po získaní podpory sme vyškolili dobrovoľníkov, vybavili povolenia a práce mohli začať.

Jedným z impulzov v tom období bolo tiež vydanie prvej publikácie z úspešnej edície Kamenní strážcovia. Ďalší cieľ projektu bol teda jasný dostať tematiku hradných zrúcanín medzi širokú verejnosť pomocou publikácií a informačných tabúľ. Sme radi že sa nám ciele projektu darí napĺňať čo dokazujú aj nižšie uvedené čísla a tešíme sa na pokračovanie projektu.

Filter