Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a podmienky spolupráce medzi spoločnosťou SCOUTSHOP s.r.o. a jej zákazníkmi.

Článok I. – Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.scoutshop.sk je SCOUTSHOP s.r.o., so sídlom Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 51218691, DIČ: 2120647683, IČ DPH: SK2120647683.
 2. Predávajúcim je SCOUTSHOP s.r.o., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 51218691, DIČ: 2120647683, IČ DPH: SK2120647683.
 3. Dodávateľom tovarov ponúkaných v e-shope www.scoutshop.sk je SCOUTSHOP s.r.o., so sídlom SCOUTSHOP s.r.o., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 51218691, DIČ: 2120647683, IČ DPH: SK2120647683.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.
 6. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Potvrdením sa rozumie súhrnný e-mail zaslaný kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Takýto e-mail zahŕňa súhrn objednaného tovaru, fakturačnú, prípadne dodaciu adresu a informáciu o zvolenom spôsobe platby a dopravy, rovnako textové informácie o aktuálnom stave a nasledujúcom priebehu spracovania objednávky.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. – Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Dodávateľ je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci môže objednávku zaslať aj formou e-mailu na obchod@scoutshop.sk, prípadne písomne poštou na adresu predávajúceho. Takto zaslaná objednávka musí obsahovať údaje o kupujúcom, konkrétne meno, priezvisko, ulicu + popisné číslo, PSČ, obec, e-mail, telefón. Objednávka musí ďalej obsahovať označenie a množstvo tovaru, spôsob platby a dopravy.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron (kupujúci uhradí kúpnu cenu v rámci procesu objednávky prostredníctvom platy kartou alebo presmerovaním do internet bankingu svojej banky prostredníctvom bankových tlačidiel),
  2. platba na účet na základe údajov k platbe zaslaných predávajúcim (kupujúci má objednaný tovar rezervovaný po dobu piatich pracovných dní, tz. že po tejto dobe môže byť objednávka zo strany predávajúceho zrušená a tovar tak uvoľnený do predaja), tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  3. platba na dobierku (kupujúci zaplatí kúpnu cenu priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru),
  4. platba v hotovosti (kupujúci má objednaný tovar rezervovaný po dobu piatich pracovných dní, tz. že po tejto dobe môže byť objednávka zo strany predávajúceho zrušená a tovar tak uvoľnený do predaja).
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb (tiež uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok):
  1. doplatok za službu dobierka pre zásielky odoslané Slovenskou poštou: 1,50€
  2. doplatok za službu dobierka pre zásielky odoslané kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service v rámci Slovenskej republiky: 1,00€
  3. doplatok za službu dobierka pre zásielky odoslané kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service v rámci Českej republiky: 2,40€
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za prihlásenie sa na odber newslettera,
  2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  3. zľavu z ceny za dopravu za dodanie tovaru,
  4. iné zľavy podľa aktuálnych marketingových kampaní predávajúceho.
  5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V. – Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Kupujúci má na úhradu objednaného tovaru s možnosťou platby vopred na účet a rovnako pri platbe v hotovosti pri osobnom odbere päť pracovných dní, počas ktorých bude tovar pre neho rezervovaný (v mesiaci december je táto doba upravená na tri pracovné dni). Po tejto dobe môže byť objednávka zo strany predávajúceho zrušená a rezervovaný tovar následne uvoľnený do opätovného predaja.
 3. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností predajcu v čo najkratšom čase.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom kupujúceho, pričom sa môžu dohodnúť na možnosti čiastočných dodávok.
 5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod (pri tovaroch, charakter ktorých si to vyžaduje) ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  2. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1
  3. osobne na výdajnom mieste predávajúceho na adrese Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava,
  4. vlastnou dopravou predávajúceho.

Článok VI. – Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri preprave tovaru s doručením na územie Slovenskej republiky si za dopravné účtujeme nasledovné poplatky:
Doprava Slovenskou poštou
pri hmotnosti zásielky
Listová, balíková zásielka
s platbou vopred na účet
(cena v EUR s DPH)
Listová, balíková zásielka
s platbou na dobierku
(cena v EUR s DPH)
100 g 2.40 3.90
500 g 2.80 4.20
1 kg 3.90 5.40
2 kg 4.70 6.20
Doprava kuriérom SPS
pri hmotnosti zásielky
Listová, balíková zásielka
s platbou vopred na účet
(cena v EUR s DPH)
Listová, balíková zásielka
s platbou na dobierku
(cena v EUR s DPH)
0 – 1 kg 4.15 5.15
1 – 2 kg 4.30 5.30
2 – 3 kg 4.45 5.45
3 – 5 kg 4.70 5.70
5 – 10 kg 5.05 6.05
10 – 15 kg 6.05 7.05
15 – 20 kg 7.30 8.30
20 – 30 kg 11.50 12.50
30 – 40 kg 18.50
40 – 50 kg 25.50
Doprava
kuriérom SPS
prostredníctvom výdajného miesta Parcelshop
Listová, balíková zásielka
s platbou vopred na účet
(cena v EUR s DPH)
Listová, balíková zásielka
s platbou na dobierku
(cena v EUR s DPH)
0 – 10 kg 3.30
Doprava
na výdajné miesto Packeta
Listová, balíková zásielka
s platbou vopred na účet
(cena v EUR s DPH)
Listová, balíková zásielka
s platbou na dobierku
(cena v EUR s DPH)
0 – 5 kg 2.70

Pri preprave tovaru s doručením na územie Českej republiky si za dopravné účtujeme nasledovné poplatky:

Doprava kuriérom SPS
pri hmotnosti zásielky
Listová, balíková zásielka
s platbou vopred na účet
(cena v EUR s DPH)
Listová, balíková zásielka
s platbou na dobierku
(cena v EUR s DPH)
0 – 1 kg 8.10 10.50
1 – 2 kg 8.20 10.60
2 – 3 kg 8.30 10.70
3 – 5 kg 8.40 10.80
5 – 10 kg 9.70 12.10
10 – 15 kg 11.00 13.40
15 – 20 kg 13.00 15.40
20 – 30 kg 19.50 21.90
30 – 40 kg
40 – 50 kg

Osobný odber na výdajnom mieste predávajúceho – zdarma.

Realizácia dopravy kupujúcemu prostredníctvom prepravných spoločností môže byť vzhľadom na aktuálnu situáciu, podmienky konkrétnych spoločností, či prípadne obmedzenia v doručovaní s ohľadom na všeobecnú situáciu upravená, tz. že napríklad v prípade nedostupnosti služby platby na dobierku nebude takáto služba kupujúcemu ponúknutá. Obmedzenie môže byť na určitú dobu aplikované ako na konkrétnu službu danej prepravnej spoločnosti alebo na konkrétnu prepravnú spoločnosť v celom rozsahu ňou ponúkaných služieb ako také.

Vlastná doprava predávajúceho (pri špecifických druhoch tovaru, t. j. tovary s veľkými rozmermi a hmotnosťou) – cena dohodou.

Doprava do ostatných krajín Európy a sveta –  indviduálne.

 1. Pri objednaní tovaru, s dodaním v rámci Slovenskej republiky, v sumárnej hodnote nad 200 Eur nie je kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu. Poštovné zdarma môže kupujúci využiť pri zvolenej možnosti platby vopred na účet.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto druhy dopravy.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim.
 2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. – Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo bez storno poplatku do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu obchod@scoutshop.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom.
 2. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.
 3. V prípade, že platba za tovar bola uhradená na účet predávajúceho najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda predávajúcemu nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.
 4. Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy (od odoslania objednávky) bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX. – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, originálnym obalom k výrobku, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu…), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na náhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.
 4. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu späť tovar formou dobierky, takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka (pri tovaroch, ktorých charakter alebo povaha si to vyžaduje).

Článok XI. – Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky zo strany predávajúceho.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Kupujúci môže udeliť súhlas s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti Heureka Shoppings.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk za účelom hodnotenia e-shopu službou Overené zákazníkmi, pričom najneskôr do 15 dní od vytvorenia objednávky tovaru bude zaslaný kupujúcemu zo strany prevádzkovateľa uvedeného porovnávača cien  automatický e-mail pre hodnotenie e-shopu, pričom tento e-mail nebude použitý na žiadne iné účely, okrem zaslania hodnotiaceho formuláru. Udelenie, resp. neudelenie súhlasu sa vykonáva na e-shope na stránke pokladne formou checkbox opt-out, tz. nezaškrtnutého zaškrtávacieho políčka.
 8. Kupujúci môže udeliť súhlas s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,  Atlanta, GA 30308 USA, ako prevádzkovateľ portálu Mailchimp.com za účelom odoslania informačného newsletteru ohľadom noviniek, aktuálnych ponúk a informácii z e-shopu Scoutshop.sk, pričom tento e-mail nebude použitý na žiadne iné účely. Udelenie, resp. neudelenie súhlasu sa vykonáva na e-shope na stránke pokladne formou checkbox opt-out, tz. nezaškrtnutého zaškrtávacieho políčka.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky na marketingové účely, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo úplne vymaže.
 11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky s registráciou vo vernostnom programe, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo úplne vymaže.

Článok XII. – Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s nimi.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ (kupujúci) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ (kupujúci) má právo voľby obrátiť sa na ktorýkoľvek z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 7. Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú zverejnené a platné od 25. októbra 2022 a použijú sa na všetky objednávky doručované cez e-shop od tohto dátumu.

© 2022 SCOUTSHOP s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od SCOUTSHOP s.r.o. zakázané.

Tovar bol pridaný do vášho nákupného košíka: