Nové funkčné označenia vodných skautov (v platnosti od júla 2021) sú nášivky päťuholníkového tvaru so šírkou 40 mm s príslušným symbolom v cípe. Prišívajú sa 10 mm pod nášivkou oddielu – vľavo, na vonkajšej strane rukáva, s medzerou 5 mm od nášivky družiny. Nosí sa len jedno funkčné označenie, spravidla aktuálne najvyššej vykonávanej funkcie. V prípade umiestnenia nášivky funkčného označenia samostatne (bez nášivky družiny) je možné ju nosiť v strede rukáva. » Sprievodca funkčnými označeniami vodných skautov

Filter