Kam prišiť nášivky na skautskú košeľu?

Kam prišiť nášivky na skautskú košeľu?

Rovnošatu tvorí skautská košeľa, šatka a turban určený k jej zopnutiu. Pozrime sa však názorne na Skautskú košeľu, ktorá býva neraz neľahkým rébusom. Ktorú nášivku kam prišiť? Poznáme odpovede.

Kapitola číslo 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu sa venuje skautskej rovnošate, jej používaniu a usporiadaniu jednotlivých častí. Textovú časť názorne dopĺňa grafická príloha.

Rýchly súhrn

  • Pri našívaní nášiviek na pravý a ľavý rukáv odporúčame začať 2 cm od ramenného švu.
  • Nášivka oddielu sa prišíva na ľavom rukáve 10 mm pod nášivkou zboru.
  • Nášivka družiny, rady a komisie sa prišíva 10 mm pod nášivkou oddielu – vpravo, na vnútornej strane rukáva. V prípade umiestnenia nášivky družiny samostatne (bez nášivky funkčného označenia) je možné ju nosiť v strede rukáva. Nosí sa len jedna nášivka družiny, rady či komisie. Nášivka rady či komisie nahrádza nášivku družiny.
  • Nášivka funkčného označenia sa prišíva 10 mm pod nášivkou oddielu – vľavo, na vonkajšej strane rukáva, s medzerou 5 mm od nášivky družiny. Nosí sa len jedno funkčné označenie spravidla aktuálne najvyššej vykonávanej funkcie.
  • Na pravý rukáv sa umiestňujú programové nášivky v poradí: výzvy, odborky a voľné programové moduly. Našívajú sa v priestore 20 mm od horného švu rukáva a 10 mm nad gombíkom rukáva. Vzdialenosť medzi jednotlivými radmi je 5 mm.
  • Nášivka Slovak republic sa nosí tesne nad pravým vreckom skautskej košele zarovnaná na stred.
  • Nášivka WOSM sa u skautov sa nosí v strede ľavého vrecka skautskej košele.
  • Nášivka WOSM sa u skautiek nosí na ľavom vrecku skautskej košele, s medzerou 5 mm od medzinárodného odznaku WAGGGS, bližšie k zapínaniu košele, v strede.
  • Nášivka WAGGGS sa u skautiek nosí na ľavom vrecku skautskej košele, s medzerou 5 mm od medzinárodného odznaku WOSM, bližšie k rukávu košele, v strede, samostatne sa nenosí.

Skautská košeľa

Úplným základom, od ktorého sa možno odraziť je fakt, že jednotlivé súčasti rovnošaty, hoc ich vlastníme, tak reprezentujú organizáciu, ktorej sme členmi a nemožno tak s nimi ľubovoľne nakladať a prispôsobovať si ich svojím potrebám a predstavám. Rovnako je dôležité neznižovať ako svojím správaním, tak prevedením hodnoty, ktoré má Slovenský skautingu vo svojich pilieroch.

Na skautskej košeli má všetko svoje miesto. Nie je vhodné, či dokonca prípustné si jednotlivé vyčlenené zóny zamieňať či kombinovať.

Ľavý rukáv

Ľavý rukáv je určený na identifikáciu majiteľa rovnošaty – jeho lokáciu a funkciu, príp. zaradenie v niektorej z rád. Najvyššie je nášivky zboru (A), tzv. domovenka, ktorá sa našíva 2cm od horného švu rukáva, pod ňou nášivka s označením oddielu (B), nasleduje prislúchajúca družina (C) spoločne s funkciou, resp. členstvom v jednej z rád (D). Cieľom v estetickom ponímaní je zachovať stredovú osovú súmernosť.


Pravý rukáv

Pravý alebo programový rukáv je určený výhradne nášivkám výziev (E), odboriek (F) a voľných programových modulov (G). Umiestnenie ponúka istú mieru voľnosti pre tých, ktorí sa zameriavajú na jeden, či dva typy programu. Nie je tak nutné vynechávať žiadne miesto napr. pre výzvy, či odborky, keď viem, že ich plniť neplánujem. Dôležité je však dodržať poradie zhora nadol – výzvy, odborky, VPM.
Pravé a ľavé vrecko

Ľavé vrecko skautskej košele je určené pre nášivky medzinárodných skautských hnutí WOSM a WAGGGS, ktorých je Slovenský skauting členom. Nad vreckom sa umiestňuje sľubový odznak. Na chlopni vrecka je zasa priestor pre lipové lístky, ktoré vyjadrujú počet rokov od skautského sľubu.

Pravé vrecko je vyhradené pre stupne napredovania, príp. najvyššie programové ocenenia. Nad vreckom je umiestnená nášivka Slovak republic, nad ktorou sa prišíva ocenenie 7 ľalií. Nad nimi je priestor pre príležitostné nášivky – ich počet a spôsob umiestnenia nesmie presahovať priestor nad Slovak republic, príp. 7 ľaliami, po 10 mm od hornéhu švu ramena, ktorý ohraničuje tento priestor, nášivky nemôžu byť v priestore prekrytom golierom.Príležitostné nášivky

Počet a spôsob umiestnenia príležitostných nášiviek nie je určený, pričom však nesmú presahovať priestor (zvýraznený zelenou farbou) nad pravým vreckom nad nášivkou Slovak republic, prípadne niektorej z úrovní vyznamenania 7 ľalií, po 10 mm od hornéhu švu ramena, ktorý ohraničuje tento priestor, nášivky nemôžu byť v priestore prekrytom golierom.

Aj napriek tomu, že ide o priestor, ktorý nemá striktne dané rozmiestnenie a usporiadanie nášiviek, ktoré sú zväčša rôznych tvarov, veľkostí a farieb, tak netreba zabúdať na estetickú úpravu. Nevhodné je prekrývanie sa nášiviek, ich umiestnenie mimo tohto priestoru, či dopĺňanie iným prevedením ako je textilná nášivka.

Pri príležitostných nášivkach podujatí majú prednosť tie novšie a nahrádzajú svoje predchádzajúce verzie. Odporúča sa tiež príležitostné nášivky akcií staršie ako rok zo skautskej košele odšiť.

Iné umiestnenie príležitostných nášiviek, napríklad do priestoru označeného modrou farbou, či priestoru neurčeného pre iné kategórie nášiviek nie je vhodný, je ba priam zakázaný. Prišiť si nášivku do priestoru pod vrecká, medzi vrecko a zapínanie, na rameno, či dokonca chrbát je z estetického a reprezentačného hľadiska nevhodné. Všeobecne je pri umiestňovaní odznakov a nášiviek potrebné dodržiavať striedmosť a jednoduchosť. Odznaky a nášivky sa vo svojich priestoroch neduplikujú, používajú sa len vyššie označenia, nepridávajú sa nové riadky, či stĺpce a jednotlivé sektory sa nezamieňajú.

Rovnošata vodných skautov

Pre vodných skautov je typická košeľa tmavomodrej farby, ktorá ich tak symbolicky prepája s diaľavami tajuplnej vodnej hladiny. Ako súčasť vodnoskautskej rovnošaty je jej najpoužívanejšou časťou. Hlavným rozdielom oproti tej „suchozemskej“ je práve farba. Jej základné prvky a tematické umiestnenie nášiviek je rovnaké ako pri košeli pieskovej.Tovar bol pridaný do vášho nákupného košíka: