Deň na vode

Deň na vode

1.70

In stock

1.70

Nášivka ku vodáckej výzve Deň na vode.

Dostupnosť: Na sklade Kategórie: ,

Popis

Podmienky

Pripravím si všetko potrebné a spoločne s ďalšími dvoma kamarátmi vyplávam na pramici alebo inom vhodnom plavidle na pádla/veslá. Preplávame trasu, ktorú nám stanovil kapitán (minimálne 15 km). Po dobu 24 hodín nevstúpime na breh. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Kto môže túto výzvu plniť?

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Kto hodnotí splnenie?

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina,);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Bezpečnosť a metodické usmernenia

Pri plnenie tejto výzvy je z bezpečnostných dôvodov definovaný minimálny počet 3 ľudia na lodi. Pre lepšiu stabilitu na vode počas noci odporúčame použiť na výzvu stabilnejšie lode, prípadne mať zviazané dve kanojky dokopy. Je dôležité, aby boli skauti natoľko rozumní, aby sa v čase príchodu búrky z vody samostatne stiahli, poprípade aby mali s vedúcim dohodnutý signál, prostredníctvom ktorého ich dokáže stiahnuť späť na breh. Pokiaľ plavba prebieha na rieke, odporúčame vždy dospelý sprievod zodpovedného skautského činovníka (na samostatnom plavidle). Tento činovník nemôže posádku obsluhovať, vykonáva len bezpečnostný dozor. Náročnosť rieky by nemala presiahnuť stupeň WWI. Posádka musí mať počas plnenia výzva na sebe riadne upevnené plávacie vesty, hádzačku a lekárničku. Nezabudni, že obzvlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zaplávam bez prestávky 100 m každým z dvoch plaveckých štýlov.
 2. Vyskúšam si velenie posádke pri simulovanej záchrane prevrhnutej, či potopenej lode (vrátane jej vyliatia).
 3. Pred akciou pripravím vybavenie a výstroj, vykonám kontrolu a po akcii i prípadnú údržbu.
 4. Predvediem, že viem kormidlovať.
 5. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Posledný vrchol.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Zorganizujem nakladanie a naviazanie lodí na prívesný vozík.
 2. Vysvetlím ostatným význam základných plavebných znakov i to, kto ich umiestňuje a kto sa o ne stará.
 3. Vyskúšam si velenie plavbe skupiny lodí. Po skončení zhodnotím priebeh s kapitánom a pokúsim sa poučiť z vlastných chýb.
 4. Zistím, aké zvukové signály sa používajú na vode.
 5. Naplánujem so svojou posádkou vodácku akciu alebo závod a následne ho zrealizujeme.
 6. So svojou posádkou zavediem alebo obnovím vodno-skautskú tradíciu, či rituál.
 7. Nájdem údaje o významnej historickej námornej udalosti a predstavím ju posádke alebo oddielu.
 8. Zistím, čo je to vodočet (hladinomer), a naučím sa z neho odčítať údaje.

História

Výzvu „24 hodín na vode“ vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.005 kg
Materiál

polyester