Príručka Dôstojnícky kurz

Príručka Dôstojnícky kurz

10.00

In stock

10.00

Príručka je určená pre každého rangera alebo rangerku, ktorí sa pripravujú na líderskú alebo dôstojnícku skúšku. Je ako stvorená pre účastníkov klasických líderských rangerských škôl aj vodnoskautských dôstojníckych kurzov. Taktiež je vhodným materiálom pre individuálnu prípravu na príslušne skúšky pre záujemcov, ktorí neabsolvovali kurz.

Dostupnosť: Na sklade Kategória:

Popis

Napriek vodnoskautskému názvu sa netreba nechať pomýliť. Táto príručka je určená pre každého rangera alebo rangerku, ktorí sa pripravujú na líderskú alebo dôstojnícku skúšku. Je ako stvorená pre účastníkov klasických líderských rangerských škôl aj vodnoskautských dôstojníckych kurzov. Taktiež je vhodným materiálom pre individuálnu prípravu na príslušne skúšky pre záujemcov, ktorí neabsolvovali kurz.

Táto príručka obsahuje vypracované všetky témy štandardnej líderskej rangerskej školy a je tak plne využiteľná v praxi každého lídra. Obsahuje aj ďalšie praktické nadstavbové témy z oblasti práva, bezpečnosti či psychológie detí a mládeže. Táto príručka má preto potenciál byť užitočná predovšetkým v klasických peších oddieloch. Špecifické dôstojnícke znalosti sú jej integrálnou súčasťou, čo zase spĺňa nároky na činnosť oddielov vodných skautov.

OBSAH

Plavba na juh (služba) // Líder a vedenie oddielu

Osobnosť lídra a dôstojníka
Komunikácia v praxi lídra a dôstojníka
Skautské PR a informačné zdroje
Fungovanie v tíme
Prevencia vyhorenia v oddiele
Budovanie oddielovej identity
Oddielová administratíva a financie
Vedenie vodnoskautského oddielu

Plavba na sever (vedomosti) // Prístup k deťom

Deti a ich vzťahy
Vývinová psychológia
Deti so špeciálnymi potrebami
Deti v náročnej životnej situácii
Tvorba pravidiel a motivácia
Riešenie výchovných problémov
Prevencia šikanovania
Riziká doby

Plavba na západ (špecializácia) // Svet skautingu

Piliere skautingu
Medzinárodný rozmer skautingu
Duchovno v skautingu
Rovnošata a vystupovanie skauta
Skautská výchovná metóda
Skautský výchovný program
Skautský vzdelávací systém
Globálne vzdelávanie
Organizačná štruktúra a základné dokumenty Slovenského skautingu

Plavba na východ (remeslo) // Ako pripraviť dobrodružstvo

Určovanie cieľov a ich vyhodnotenie
Základy dramaturgie programu
Oddielové akcie
Celoročná činnosť oddielu
Hodnotenie a reflexia
Spätná väzba.
Trestnoprávna zodpovednosť
Lesný zákon a ochrana prírody
Bezpečnosť a hygiena
Krízové situácie

 

Dôstojnícky kurz – Príručka k líderskej a dôstojníckej skúške
Zostavil tím Námornej akadémie vodných skautov.
1. vydanie
© Slovenský skauting, 2023. Všetky práva vyhradené.
ISBN 978-80-89776-38-2

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.32 kg
Rozmery 14.8 × 1.3 × 21.0 cm
Farebnosť obálky

plnofarebná

Farebnosť vnútra

plnofarebné

Jazyk

slovenský

Formát

A5

Väzba

lepená, mäkká

Počet strán

206

Rok vydania

2023