Vietor do plachiet

Vietor do plachiet

1.70

In stock

1.70

Nášivka ku vodáckej výzve Vietor do plachiet.

Dostupnosť: Na sklade Kategórie: ,

Popis

Podmienky

Doplachtím k prvej bóji a tam si zaviažem oči. Poslepiačky vyplávam k druhej bóji, ktorá je vzdialená približne 300 m od prvej priamo proti vetru. Pomocník na palube mi oznámi, keď budem v cieli, na úrovni druhej bóje. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Kto môže túto výzvu plniť?

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Kto hodnotí splnenie?

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina,);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Bezpečnosť a metodické usmernenia

Pri tejto výzve je potrebné dobre zvážiť, či ju bude adept plniť len s hlavnou plachtou, bez vytiahnutej kosatky, prípadne či bude ovládať aj kosatku. Nemusí doplachtiť priamo k bóji, ta slúži len ako značenie vzdialenosti – línie, na ktorú ma adept doplachtiť. Doporučuje sa prítomnosť zodpovedného dospelého činovníka s vedomosťami z vodnej záchrany pri plachtení (z dôvodu možného prevrhnutia plavidla, zamotania adepta do lán, prípadne stretu s inými plavidlami alebo brehom). Ten, kto si plní výzvu by mal mať naplavených dostatok hodín v pozícii kormidelníka na plachetnici. Posádka musí mať na sebe riadne upevnené záchranné alebo plávacie vesty. Nezabudni, že obzvlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zistím, ako sa robí tzv. skok do neznámej vody a skok si vyskúšam.
 2. Počas viacdňovej výpravy na vode s posádkou (družinou), či oddielom, si budem správne plniť všetky vodácke povinnosti a dodržiavať bezpečnostné pravidlá.
 3. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
 4. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
 5. Vyskúšam si pozícii kormidelníka plachtenie proti vetru. Niekoľkokrát si vyskúšam obrat po vetre a proti vetru.
 6. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Neznáme cesty.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Vyberiem si jeden plavecký štýl, ktorý mi doteraz dobre nejde a budem ho vylepšovať.
 2. Vylovím drobný predmet z hĺbky, akú mi určí kapitán/vodca (odporúčanie: 2 m).
 3. Poznám pravidlá križovania plavidiel a viem ich použiť v praxi.
 4. S posádkou/družinou, či oddielom sa zúčastním národnej alebo zahraničnej vodno-skautskej akcie (AQUA, aquAeris, Navigamus, SKARE, Přes tři jezy a pod.).
 5. Zbalím si všetky potrebné veci na výpravu na vode do lodného vaku alebo barelu.
 6. Splním úlohu, ktorá mi bola zadané v Morseovej abecede.
 7. Zoznámim svoju posádku/družinu s príbehom z histórie slovenského, prípadne československého vodného skautingu.
 8. Zúčastním sa akcie zameranej na zlepšenie čistoty studničky, rieky, jazera, či ich priľahlých brehov.

História

Výzvu Vietor do plachiet vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.005 kg
Materiál

polyester