Voľný programový modul Moja Európa

Voľný programový modul Moja Európa

1.60

In stock

1.60

Voľný programový modul Moja Európa je určený pre roverov a dospelých skautov.

Dostupnosť: Na sklade Kategórie: ,

Popis

Podmienky splnenia

Moja Európa je rozdelená do 4 kategórií (História a geografia, Cestovanie, Ja – občan, Recesia).

Na splnenie je potrebné splniť aspoň 2 úlohy z každej kategórie, teda celkovo 8 úloh podľa vlastného výberu.

História a geografia

 1. Kniha – Prečítal som si knihu o histórii, okolnostiach vzniku alebo fungovaní Európskej únie.
 2. Historická diskusia – Zúčastnil som sa diskusie alebo workshopu na tému histórie Európskej únie a jej hodnotového nastavenia.
 3. Timeline – Vytvoril som si časovú líniu historických míľnikov, vstupov a výstupov jednotlivých krajín z Európskej únie s odhadom, ako sa bude vyvíjať zloženie Európskej únie v najbližších 10 rokoch.
 4. Hlavné mestá – Poznám názvy hlavných miest členských štátov Európskej únie v slovenčine a národnom jazyku krajiny. Viem sa v týchto jazykoch aj pozdraviť.
 5. Štatistiky – Našiel som alebo vytvoril aspoň 7 rôznych štatistík venujúcich sa geografickým a hospodárskym údajom porovnávajúcich Európsku úniu s inými svetovými veľmocami resp. jednotlivé členské štáty medzi sebou.

Cestovanie

 1. Eurotrip – Vstúpil som aspoň do 10 rôznych členských krajín Európskej únie a navštívil v nich zaujímavé miesto alebo lokalitu.
 2. Inštitúcia EÚ – Navštívil som Európsky parlament v Brusseli/Štrasburgu alebo inú významnú inštitúciu Európskej únie.
 3. Skautské centrum – Navštívil som aspoň jedno európske zahraničné skautské centrum a poznám lokalitu ďalších štyroch v rámci Európy.
 4. Krížom cez Slovensko – Navštívil som 5 rôznych miest na Slovensku, ktoré boli podporené z Európskych fondov a zistil som, ako tieto miesta pomáhajú miestnej komunite. Aspoň jedno miesto bolo v západnej, strednej a východnej časti Slovenska.
 5. Voľný pohyb – Poznám možnosti vycestovania prostredníctvom Európskych projektov (Európsky zbor solidarity, Erasmus+) a viem, ktoré krajiny je možné navštíviť len s občianskym preukazom. Využil som výhodu voľného pohybu v rámci Schengenského priestoru na prechod aspoň do 2 krajín.

Ja – občan

 1. Štruktúra Európskej únie – Poznám štruktúru Európskej únie a zrozumiteľne som ju vysvetlil aspoň ďalším trom ľuďom.
 2. Eurovolič – Preštudoval som si volebné programy kandidátov na europoslancov a volil som vo voľbách do Európskeho parlamentu.
 3. Kampaň o EÚ – Zorganizoval som alebo som pomáhal s kampaňou o zvýšení povedomia o Európskej únii (napr. skautská diskusia a beseda, etapová hra v oddiele s témou EÚ, happening…).
 4. Vlajka na tábore – Zorganizoval som vytvorenie samostatného stožiaru pre vlajku Európskej únie s ohľadom na umiestnenie štátnej vlajky. Vlajku Európskej únie sme slávnostne na tábore vyvesili aspoň na 1 deň a mladším skautom som vysvetlil, čo je Európska únia a aké sú jej symboly (vlajka, motto, hymna, pamätný deň).
 5. Euroodborka – Pomohol som s plnením odborky Európan alebo odborky Občan Európskej únie inému skautovi alebo skautke.

Recesia

 1. Cudzojazyčník – Jeden deň som hovoril iba vybraným jazykom iného členského štátu Európskej únie.
 2. Upršaná Európa – Zmokol som v daždi aspoň v 4 rôznych členských štátoch Európskej únie.
 3. Ochutnávač – Spravil som porovnávajúci test chuti a kvality jednej vybranej potraviny z aspoň 3 členských štátov.
 4. Vymieňač – Sériou výmen som z jedného eurocentu získal predmet hodný aspoň 10 eur.
 5. Rýchlonôžka – V priebehu jednej minúty som navštívil aspoň 3 rôzne európske krajiny.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.010 kg
Materiál

polyester