Výzva Biely štít

Výzva Biely štít

1.70

Out of stock

1.70

Nášivka ku skautskej výzve Biely štít.

Dostupnosť: Nie je na sklade Kategórie: ,

Upozornenie na dostupnosť tovaru

Popis

Výzva je určená pre skautskú vekovú kategóriu.

Podmienky

Po dobu celého tábora (minimálne však 10 dní) dodržiavam zásady skautského života charakterizované 10P zásadami a na konci tábora mi zostane aspoň 1 z 10 placiek.

Popis

Výzva sa plní počas letného tábora. Nie ju možné plniť počas roka. Môžu ju plniť skauti a skautky staršie ako 13 rokov.

Skaut, ktorý sa rozhodne pre plnenie tejto výzvy, si vyrobí 10 drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu napíše ,,1P“. Spoločne s oddielovým vodcom mu pridelia osobného tútora na túto výzvu. Následne sa každý večer na tábore počas plnenia výzvy rozpráva so svojím tútorom, ako sa mu darilo, respektíve nedarilo dodržiavať 10P zásady. Za každé porušenie jednej z 10P zásad musí spáliť jednu placku. Ak porušil počas dňa viac 10P zásad – musí spáliť za každé jedno porušenie jednu placku.

10P zásady

Priateľstvo – k ostatným sa správam priateľsky, ovládam hnev, som veselej mysle, mám radosť z úspechu druhých.

Poslušnosť – správam sa slušne, záujmy družiny a táboru sú dôležitejšie ako moje vlastné, dodržiavam táborový poriadok.

Pravdivosť – neklamem, nepreháňam, nesklamem dôveru ostatných, dodržím dané slovo.

Priamosť – mám úctu k starším ľuďom, kritiku hovorím/adresujem vždy tomu, komu patrí a priamo do očí – nie za jeho chrbtom (neohováram), čestne jednám s ostatnými, slušne rozprávam.

Pracovitosť – dokončím začatú prácu, nepriživujem sa na ostatných, som ochotný k práci, mám radosť z vykonanej práce.

Pripravenosť – bez požiadania poskytnem pomoc, denne vykonám aspoň jeden dobrý skutok.

Príkladnosť – pozdravím, slušne sa správam, nenadávam, vydržím mlčať, skromne vystupujem, mám pevnú vôľu.

Poctivosť – pri hraní hier som fair-play, neberiem cudzie veci bez opýtania, k spoločným veciam sa správam ako k vlastným, som spravodlivý pri delení.

Príroda – zaujímam sa o prírodu v mieste, kde táboríme, správam sa primerane ticho, pomáham prírode, nikdy neškodím prírode (odpadky, nerežem do živých stromov, atď. ).

Poriadnosť – udržujem si slušný zovňajšok (nenosím špinavé veci), čistotu (umývam si zuby ráno a večer, každý deň sa opláchnem od pása hore a umyjem si nohy, aspoň každý druhý deň sa umyjem celý), zúčastňujem sa ranného cvičenia, mám poriadok v stane a v jeho okolí, vždy hneď po jedle si umyjem ešuš a príbor a odložím ho na príslušné miesto.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.005 kg
Materiál

polyester