Parametre a náležitosti zborovej nášivky

Parametre a náležitosti zborovej nášivky

Zborová nášivka, často nazývaná ako domovenka, sa nosí na ľavom rukáve hore, dva centimetre pod ramenným švom. Okrem názvu zboru a mesta, kde skautský zbor sídli, vkusným vizuálnym spôsobom znázorňuje v grafickej podobe miestne špecifikum, či už vo forme dominanty alebo iného výrazného prvku charakterického pre daný región, či skautský zbor.

Kapitola číslo 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu sa venuje skautskej rovnošate, jej používaniu a usporiadaniu jednotlivých častí. Textovú časť názorne dopĺňa grafická príloha. Samostatná časť je venovaná práve zborovej nášivke. Odporúčania k jej prevedeniu majú za účel zjednotenie zborových nášiviek naprieč celou organizáciou.

Zborová nášivka z Organizačného poriadku

  • Nosí sa na ľavom rukáve 20 mm pod horným švom,
  • informuje o názve zboru,
  • je kruhového tvaru a jej vonkajší rozmer je 80 mm,
  • grafické znázornenie nášivky si určuje samotne zbor, predkladá ho na konzultáciu Rovnošatovej komisii Slovenského skautingu,
  • grafický vzor s odporúčanými rozmermi vnútorného rozloženia a možnou kombináciou použitých symbolov je súčasťou Prílohy č. 02 Organizačného poriadku Slovenského skautingu (zobrazenie je možné vidieť vyššie na tejto stránke).

Umiestnenie na ľavom rukáve

Ľavý rukáv je určený na identifikáciu majiteľa rovnošaty – jeho lokáciu a funkciu, príp. zaradenie v niektorej z rád. Najvyššie je nášivky zboru (A), tzv. domovenka, ktorá sa našíva 2cm od horného švu rukáva, pod ňou nášivka s označením oddielu (B), nasleduje prislúchajúca družina (C) spoločne s funkciou, resp. členstvom v jednej z rád (D). Cieľom v estetickom ponímaní je zachovať stredovú osovú súmernosť.

Tovar bol pridaný do vášho nákupného košíka: